VISIE

Wij hebben gekozen voor de naam LUSEION.
LUSEION is afgeleid van het Griekse woord Lusis. Dit betekent los laten, laten gaan.
Leven betekent zich hechten en overlijden is onvermijdelijk het loslaten van het aardse bestaan en
dierbare naasten. Ieder persoon is uniek en vult zijn/haar leven op eigen wijze in. Maar ieder mens
zal eens overlijden en dan komt aan elk leven vroeg of laat een einde.

Luseion-uitvaartzorg is een kleinschalige uitvaartonderneming, die u volledig begeleidt en u in een moeilijke
en vaak emotionele periode van afscheid nemen, graag met zorg en aandacht bij wil staan.

Wij streven ernaar om samen met u een persoonlijk afscheid vorm te geven.
Persoonlijk betekent daarbij niet spectaculair of apart, want ook een traditionele uitvaart kan heel bijzonder zijn.
Vanaf het allereerste contact, begeleiden wij u op een integere, respectvolle, betrokken en betrouwbare wijze.
Hierbij richten wij ons op een passend afscheid, waarbij wij open staan voor alle religies, tradities en levensvisies.
Belangrijk is dat er bewuste keuzes worden gemaakt waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Zo gaan ook nabestaanden een steeds actievere rol spelen bij de invulling van de uitvaart.
Dit geeft een belangrijke bijdrage aan de rouwverwerking.

Wij zullen u in de dagen na het overlijden en de dag van de uitvaart in alle rust de
door u gewenste hulp bieden. U mag van ons verwachten dat wij elke dag bij u komen,
indien u dit wenst.

Uw wens is voor ons essentieel.