KOOP- OF ALGEMEEN GRAF.

Een koop graf en een algemeen graf is niet hetzelfde, dat weten veel mensen wel.
Maar wat is nu het verschil?

Een koop graf.
Een koop graf dat koopt men van de gemeente die verantwoordelijk is voor de begraafplaats. Het aankoopbedrag is per gemeente verschillend. Tenzij anders aangegeven kunnen in een koop graf twee overledenen in een eerste termijn worden begraven. Dit gebeurt veelal onder elkaar. In veel gemeentes bestaat de eerste termijn uit 30 jaar. Na het verstrijken van deze 30 jaar krijgen de nabestaanden van de betreffende gemeente de gelegenheid om het bestaansrecht van het koop graf te verlengen met meestal 10 tot 15 jaar. Hier zijn administratiekosten aan verbonden. Zo is het mogelijk dat een koop graf van generatie op generatie in een familie blijft. Hierdoor is het ook mogelijk om het graf opnieuw te gebruiken. In principe blijft dus de familie verantwoordelijk voor het koop graf. Dat ligt heel anders bij een algemeen graf.

Een algemeen graf.
Een algemeen graf huur je van de gemeente. Dit is meestal een graf waar twee tot drie overledenen, die geen familie zijn van elkaar, in worden begraven. Dit is dus een willekeurig gebruik door de gemeente. Hiermee willen we aangeven dat de gedachte niet opgaat, dat in een algemeen graf één persoon wordt begraven. Bij een algemeen graf hebben de nabestaanden geen enkele inspraak in de wijze waarop met het graf wordt omgegaan. In tegenstelling tot het koop graf blijft het algemeen graf 10-20 jaar bestaan. Daarna kan het door de gemeente worden geruimd om opnieuw te worden gebruikt. Het is belangrijk dit goed te realiseren als voor een algemeen graf wordt gekozen.

Grafkelder.
Een laatste mogelijkheid is het gebruik van een grafkelder. Dit moet men niet verwarren met een graftombe, bijvoorbeeld bij de uitvaart van leden van het koninklijk huis. In een graftombe wordt iemand bijgezet, in een grafkelder wordt iemand begraven. Een grafkelder heeft dezelfde ruimte als een koop graf met dezelfde afmetingen. Alleen de grafruimte wordt bekleed met betonnen wanden, hierdoor ontstaat een grafkelder.