BEGRAVEN OF CREMEREN.

Kiest u voor begraven of cremeren?
De keuze voor begraven of cremeren ligt vaak op emotioneel of religieus gebied.
Hierbij spellen familiaire tradities vaak een belangrijke rol. Voor welke u ook kiest, het blijft uiteindelijk altijd een persoonlijk keuze. Als u van tevoren de door u gemaakte keuze aan uw omgeving kenbaar maakt, is dat prettig voor de nabestaanden bij een eventueel plotseling overlijden. In Nederland neemt het cremeren steeds meer toe.

Het is goed om te weten dat begraven, mede door de grafrechten en het grafmonument, in principe duurder is dan een crematie. Verder is er weinig verschil tussen het organiseren van een begrafenis- of crematieplechtigheid. De datum en het tijdstip van de uitvaart zal afhankelijk van beschikbaarheid moeten worden vastgesteld. Dit gaat in overleg met de kerk en/of de begraafplaats/crematorium. Aan de hand daarvan kan de verdere planning worden ingevuld.

Begraven
Indien u kiest voor begraven, dan houdt dat in dat u op een begraafplaats naar uw laatste rustplaats wordt gebracht. Een graf wordt meestal voor 20 jaar gekocht en kan voor de nabestaanden een fijne en rustgevende omgeving zijn die ten allen tijde bezocht kan worden. De mogelijkheid van een eventuele verlenging van het grafrecht wordt u vaak ruim van tevoren gemeld. Ook is het bij veel begraafplaatsen mogelijk om een graf van te voren te reserveren.

Cremeren
De crematie vindt bijna altijd direct plaats na de uitvaartdienst. Indien u dit wenst mag de familie aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de oven. Dit kan vaak helpen bij de rouwverwerking. De crematie duurt gemiddeld 1,5 uur, hierna wordt de as opgevangen en minimaal 1 maand lang in een urn bewaard. In deze maand mag ook geen as uitwisseling plaatsvinden, dit is een wettelijke bepaling. Nadat de as een maand in het crematorium is bewaard kan de as worden overhandigd aan de nabestaanden.

Er zijn verschillende mogelijkheden.
U kunt de as bewaren in een speciaal ontworpen urn, het is echter ook mogelijk om de as uit te strooien op een voor u zelf of voor de overledene belangrijke plek. Of de as kan worden begraven. U kunt ook kiezen voor een waterurn, deze laat langzaam maar zeker de as met het water wegsijpelen in de grond. Ook bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een vergankelijke urn, mooi vormgegeven in een zandkleurig materiaal. Nadat vijf jaar is verstreken is deze urn samen met de as opgenomen door de natuur. Verder zijn er op bijna alle begraafplaatsen speciale urnenmuren of graven. Dat houdt in dat na de crematie de urn wordt bijgezet in de urnenmuur of een urnengraf. Ook kan de urn worden bijgezet in een reeds bestaand graf van een familielid, of dierbare relatie. Tenslotte wijzen wij hier op de mogelijkheid om de as uit te strooien op zee of in een rivier. Bij as uitstrooiing in een rivier zal officieel toestemming moeten worden gevraagd bij Rijkswaterstaat.

Om tot een goede keuze te komen, kunt u eens een bezoek brengen aan de beheerder van een begraafplaats of aan een crematorium. Er wordt u dan precies verteld wat het allemaal inhoud, en wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard zijn wij ook bereid om u daar kosteloos in te begeleiden en met u de mogelijkheden te bespreken.